Energimærkning

Den 26. september 2015 blev Energimærkningen, kendt fra elbranchen, også indført for gas- og oliekedler, varmepumper og vartmtvandsbeholdere.

I april 2017 indførtes mærkningspligten også for biokedler.

Derfor skal alle produkter nu præsenteres med en energilabel, samt et dertilhørende datablad. For kedler og varmepumper gælder mærkningen op til 70 kW. For varmtvandsbeholdere til brugsvand gælder mærkningen op til 500 L, mens det for varmelagertanke gælder op til 2000 liter.

Labels og datablade kan downloades her fra vores hjemmeside - find mærkerne og de tilhørende datablade i Produkt afsnittet under det relevante produkt.

Hvis du/I har yderligere spørgsmål, så kontakt os på telefon 9737 1511.