Installation af oliefyr

Vær opmærksom på, at det stadig er tilladt at installere et nyt oliefyr uden for områder med kollektiv varmeforsyning, men dog ikke i nybyggeri.

Så, bryder den gamle oliekedel ned, er der ingen problemer med at erstatte den med en ny.

Vær dog opmærksom på, at oliekedler i dag skal være kondenserende, og at udskiftning af en ældre oliekedel til en ny normalt ikke kan gøres uden at ændre på skorstensforholdene (se Aftræk/skorsten).