Der må stadig installeres oliefyr

Der må stadig installeres et nyt oliefyr i områder med kollektiv varmeforsyning.

I følge det nye bygningsreglement, BR15, som blev offentliggjort lige før jul, er det stadig lovligt at in­stallere et nyt oliefyr i eksisterende byggeri i områder med naturgas eller fjernvarme.

Der skulle ellers ifølge Energiforliget fra 2012 være forbud mod installering af nyt oliefyr i netop kol­lektive varmeforsyningsområder fra 1.januar2016. Sådan er det dog ikke gået i første omgang, men en ændring i BR15 vil træde i kraft pr. 1. juli 2016 således at der fra denne dato er forbud mod installering af oliefyr i områder med naturgas eller fjernvarme.

Forbudet gælder ikke for bioolie. Det er dog forsat forbudt at installere et oliefyr i nybyggeri.