Nærvarme er, som begrebet antyder, varme fra en nær kilde.

Nærvarme fra Nærvarmeværket er en helt ny måde at være fælles med mange om driften og udgifterne til varme og varmt vand - lige som ved fjernvarme, men uden at have en central produktion af energien og et dyrt og komplekst ledningsnet.

Når man er medlem af Nærvarmeværket, får man simpelthen installeret varmekilden hjemme hos sig selv.

Nærvarmeværket installerer en varmepumpe af passende størrelse til huset. Varmepumpen ejes af andelsselskabet, og altså også af husejeren selv - men i fællesskab med alle de andre andelshavere.

Det er således en fælles sag at sørge for at alt fungerer, som det skal - men det skal man nu ikke selv spekulere på, det sørger Nærvarmeværket for.

I kan vælge blandt de varmepumpeprodukter, som HS Tarm A/S kan tilbyde, men også det behøver I ikke tage stilling til - Nærvarmeværket sikrer, at I får nøjagtig den løsning, der giver bedst mening.

Læse mere om de forskellige muligheder under Produkter/Varmepumper.