Et samarbejde der udvikler sig

I sommeren 2018 rullede Trustrup-Lyngby varmeværk og vandværk et nyt søsterselskab med et hidtil uset koncept ud – Nærvarmeværket a.m.b.a. Et andelsselskab der installerer luft-vand varmepumper til boliger der ligger udenfor fjernvarmenettets rækkevidde, på fjernvarmelignende vilkår.

Michael Meldgaard Christensen (tv) og Kenneth Hjortshøj fra Nærvarmeværket a.m.b.a., der tilbyder installation af varmepumper med deleøkonomi.

Michael Meldgaard Christensen (tv) og Kenneth Hjortshøj fra Nærvarmeværket a.m.b.a., der tilbyder installation af varmepumper med deleøkonomi.

Det hele startede med den nye regulering af fjernvarmen i Danmark, blandt andet med ophævelse af tilslutningspligten og effektiviseringskrav, der skal sænke prisen til fjernvarmeforbrugerne. I stedet for at sætte sig med armene over kors, spekulerede Michael Meldgaard Christensen, driftsleder ved de to andelsselskaber Trustrup-Lyngby varmeværk og vandværk på Djursland, hvilke nye tiltag der kan gøres, for at sænke forsyningsprisen til forbrugerne. En måde at gøre det på, er ved at hæve andelen af forbrugere der kan dele de faste omkostninger. Det var ikke økonomisk forsvarligt, at udvide fjernvarmenettet fra varmeværket, da varmetabet vil blive for stort. Det var her Michael tænkte – hvis man i stedet for at se varmepumper som fjernvarmens fjende – kan man tage varmepumperne til sig og installere dem hos forbrugeren, og samtidig give samme fordele og tryghed som man har ved fjernvarme. På denne måde vil det være muligt at hæve andelen af forbrugere der kan dele de faste omkostninger, uden at udvide fjernvarmenettet. Heraf opstod ideen til Nærvarmeværket – fjernvarme fra en nær kilde.

Nærvarmeværket er et andelsselskab, hvor det er forbrugerne der ejer selskabet. Der sidder altså ingen kapitalejere i Nærvarmeværket og kræver et overskud, overskuddet går i stedet til forbrugeren via en lav pris.

Fra lokal til landsdækkende

Planen var i første omgang at lave et lokalt koncept på Djursland, hvor drømmen var at få 50-100 tilslutninger. ”Men en opringning fra en journalist fra DR, der fik Videnscentret Bolius til at gennemgå konceptet, satte gang i tingene”, fortæller Michael Meldgaard Christensen. Pludselig blev Nærvarmeværket kontaktet af forbrugere fra hele landet, der var interesserede i tilslutning til Nærvarmeværket.

HS Tarm blev varmepumpeleverandør

”Vi havde kontakt med mange forskellige varmepumpe leverandører. Det var ikke alle der kunne se perspektivet i vores koncept, vi endte dog med at starte op med tre forskellige leverandører” fortæller Michael Meldgaard Christensen. I dag er HS Tarm eneleverandør til Nærvarmeværket, hvilket blandt andet skyldes, at HS Tarm er gået ”all in” på projektet fra start, derudover har HS Tarm et landsdækkende netværk af VVS-installatører med stort teknisk kendskab til deres produkter. ”Da konceptet skulle rulles ud landsdækkende, stod vi pludselig og manglede en installatørinfrastruktur, indtil da havde vores lokale VVS-installatør – Lyngby VVS – klaret installationerne” fortæller Michael Meldgaard Christensen. I dag har Nærvarmeværket og HS Tarm fået kørt et landsdækkende koncept i stilling med mere end 100 andelshavere, hvor Nærvarmeværket klarer det administrative og HS Tarm klarer det tekniske.

"Da konceptet skulle rulles ud landsdækkende, stod vi pludselig og manglede en installatør-infrastrutur"

Samarbejdet imellem Nærvarmeværket og HS Tarm bygger på tillid, respekt for hinanden og en professionel og nede på jorden tilgang til tingene. ”Vi deler de samme værdier og har den samme pionerånd som Nærvarmeværket” fortæller Hans Martin Sørensen, administrerende direktør for HS Tarm, når snakken falder på samarbejdet med Nærvarmeværket. Samarbejdet har udviklet sig til, at HS Tarm i dag også leverer varmetekniske løsninger, til Trustrup-Lyngby fjernvarme, løsninger der bliver udarbejdet og tilpasset af HS Tarms projektafdeling.

Installation hvor det giver mening

Nærvarmeværket ønsker udbredelse i hele landet, til gavn for andelshaverne – flere andelshavere betyder flere til at betale de faste omkostninger og dermed lavere pris for den enkelte. Men Nærvarmeværket går ikke ud og konkurrerer med Fjernvarmeselskaber, ”formålet er at levere et fjernvarmelignende koncept, i områder hvor der ikke er, eller kommer fjernvarme. Altså de steder hvor det giver mening” fortæller Michael Meldgaard Christensen. I fremtiden håber Nærvarmeværket at man via HS Tarms landsdækkende installatørnetværk, kan levere en bærdygtig og billig opvarmningsløsning i alle afkroge af Danmark.