Det viste eksempel er lavet for en af vore tidligere biokedler Multi Heat 1,5, men kunne i princippet gælde mange andre biokedler.

I dette anlæg er der ingen opkobling af elektriske forbindelser mellem varmepumpen og Multi Heat'en - det gør anlægget meget enkelt at håndtere.

Brugeren bestemmer ganske enkelt "manuelt" hvorfra energien skal komme: enten er der tændt op i Multi Heat'en eller også er den slukket.

Hvis der er tændt op i Multi Heat'en, så kommer energien fra denne. Hvis ikke der er tændt for Multi Heat'en, så leverer varmepumpen energien.

I begge tilfælde tager varmepumpens styring sig af logikken i anlægget: den sørger for den rette fremløbstemperatur til varmeanlægget, og tager sig af produktionen af det varme vand (sender energien til varmtvandsbeholderen).

Til denne løsning kan der vælges en mindre varmepumpe end hvis varmekilden skulle erstattes helt - det holder investeringen nede på et minimum.

Økonomisk bliver den årlige omkostning til indkøb af energi (træpiller og el) stort set den samme, som man havde med Multi Heat'en alene.

Til gængæld kan man lade Multi Heat'en "holde fri" i måske 2/3 af året - altså er man selv fri for at vedligeholde kedlen og fylde træpiller på i en stor del af året.