Det viste eksempel viser en af vores HPI H split-varmepumper koblet sammen med en af vores tidligere oliekedler Block MK2 og MK3, hvoraf der stadig står rigtigt mange rundt omkring i landet, men kunne i princippet gælde mange andre oliekedler.

I dette anlæg produceres alt det varme vand fortsat af oliekedlen - på samme måde, som kedlen altid har gjort.

Til gengæld vil oliekedlen kun bidrage til opvarmningen af huset, hvis varmepumpen får brug for hjælp. Det vil sige, at det er varmepumpen, der styrer hvordan opvarmningen af huset skal foregå. I dette enkle anlæg styrer varmepumpen simpelthen pumpen ved oliekedlen og starter og stopper denne efter behov.

HPI H varmepumperne har en indbygget buffertank, der sikrer en kontinuert og fejlfri drift. 

Til denne løsning kan der vælges en mindre varmepumpe, hvilket er med til at holde investeringen nede på et minimum.

I de fleste tilfælde vil man spare mere end 60 % af olieforbruget, og mere end 25 % på den årlige omkostning for opvarmning og varmt vand.