Det viste eksempel viser en af vores HS PLUS monoblock varmepumper koblet sammen med en af vores tidligere oliekedler Block MK2 og MK3, hvoraf der stadig står rigtigt mange rundt omkring i landet, men kunne i princippet gælde mange andre oliekedler.

I dette anlæg produceres alt det varme vand fortsat af oliekedlen - på samme måde, som kedlen altid har gjort.

Til gengæld vil oliekedlen kun bidrage til opvarmningen af huset, hvis varmepumpen får brug for hjælp. Det vil sige, at det er blandekredsstyringen, der styrer hvordan opvarmningen af huset skal foregå. I dette enkle anlæg styrer varmepumpen temperaturen i buffertanken og  kontrollerer pumpen ved oliekedlen og regulerer stillingen på 4-vejs shunten. Hvis fremløbstemperaturen ifølge behovet skal være større end maksimaltemperaturen fra varmepumpen, så reguleres 4-vejs ventilen ganske enkelt så den højere temperatur i oliekedlen tilføres flowet. På denne måde kører varmepumpen med hele året, og der opnås dermed den bedste driftsøkonomi.

Til denne løsning kan der vælges en mindre varmepumpe, hvilket er med til at holde investeringen nede på et minimum.

I de fleste tilfælde vil man spare mere end 60 % af olieforbruget, og mere end 25 % på den årlige omkostning for opvarmning og varmt vand.