Hybridanlæg

Det hybride varmesystem kan have mange fordele, især hvis man gerne vil udnytte varmepumpernes store fordele, men ikke har en bolig, som kan klare sig med en varmepumpe alene.

Ideen med de hybride varmeanlæg er at kunne skifte mellem varmekilder efter behov og/eller økonomi.

Når og hvis det bliver rigtig vinter med svære frostgrader vil mange huses varmesystemer være dimensioneret til forholdsvis høje temperaturer - temperaturer som de fleste varmepumper ikke er i stand til at give, og da slet ikke på en økonomisk fordelagtig måde.

Her kommer installationen sammen med enten en eksisterende eller ny varmekilde, som er i stand til at levere høje fremløbstemperaturer, til sin ret. En eksisterende eller ny olie-, gas- elle biokedel vil være et godt supplement til varmepumpen.