Dette diagram kan også benyttes, hvis den eksisterende biokedel skal genanvendes.

Diagrammet viser en HS PLUS MH varmepumpe sammen med en TPK HS20 træpillekedel, men træpillekedlen kan i princippet være hvilken som helst kedel.

Diagrammets positioner er:

1: HS PLUS MH, bestående af en inde- og en udedel.

2: Buffertank; størrelsen afhænger af varmepumpens størrelse. Se vores PSW buffertanke.

3: TPK HS20, men kan i princippet være en hvilken som helst træpillekedel.

4: Varmtvandsbeholder. Vi kan anbefale en af vores EAS-W beholdere.