Biokedler op til 160 kW - og endnu større kaskadeanlæg