HPI-3 22 er udstyret med en Scroll kompressor.

Den modulerer mellem 38 - 100 % ydelse, hvilket giver længere driftperioder for kompressoren, og dermed færre starter.

SCOP værdien er op til 3,9.

Modellen er udstyret med vejrkompensering, dvs. fremløbstemperaturen til varmeanlægget varierer efter behovet.

Ligeledes er modellen forberedt for Smart-Grid funktion (styring efter strømpriser), og er dermed klar, når denne funktion indføres i Danmark.

HPI-3 22 leveres både med el-backup og som hybridversion.

Hybridanlæg er kombinationer af forskellige varmekilder. HPI-3 22 varmepumpen kan indgå i anlæg i kombination med et af vores andre produkter fra henholdvis gas- og olie- eller biomassekedlerne, eller de kan indgå i anlæg, hvor den eksisterende varmekilde fortsat udnyttes til spidsbelastninger.