HS PLUS MH serien er specielt egnede til hybridanlæg, hvor enten den eksisterende varmekilde eller en ny tilsvarende supplerer varmepumpen ved spidsbelastninger.

Varmepumpen består af 2 dele: udedelen, hvor alt kølemidlet findes, og indedelen, der alene indeholder styringen.

Styringen betjenes via det store touch panel, hvormed betjeningen svarer nogenlunde til at håndtere en mobiltelefon. Hver gruppe af funktioner er samlet under tydelige ikoner. Alle parametre er angivet i klar tekst.

Styringen kan håndtere brugsvandsopvarmning via ekstern beholder med spiral, og den kan håndtere 2 individuelle varmekredse med hver deres styringsmåde (udetemperatur, udetemperatur/rumtemperatur, rumtemperatur eller fast fremløbstemperatur).

Yderligere giver styringen mulighed for at se driftsparametre direkte på diagrammer over systemet, ligesom kurver for temperaturer over de seneste 24 timer kan tilgås.

Indedelen er lakeret hvid og har et rustfrit pyntepanel forrest, hvori touchpanelet er monteret.

Udedelen er lakeret i en grå nuance, der giver et diskret udseende, som giver et neutralt udtryk i haven.

Udedelens fordamper er coatet med en nanobelægning, der mindsker risikoen for tilisning af denne.

Hybridanlæg er kombinationer af forskellige varmekilder. HS PLUS MH varmepumperne kan indgå i anlæg i kombination med et af vores andre produkter fra henholdvis gas- og olie- eller biomassekedlerne, eller de kan indgå i anlæg, hvor den eksisterende varmekilde fortsat udnyttes til spidsbelastninger.

Se løsninger for hybride anlæg under "Hybridanlæg".