Kaliko er en varmepumpe til produktion af varmt brugsvand.

Kaliko anvender varm luft fra fx ventilations anlæg eller varme rum med overskudsvarme som energikilde.