Basic 3.1 kom i programmet foråret 2017 og blev taget ud af programmet igen i efteråret 2018.