Varmepumper

Biokedler

Gaskedler

Større anlæg

Lagertanke og beholdere

Radiatorer

Elkedler

Sol

Cookie- og persondatapolitik

Anvendelse af cookies

Når du besøger denne hjemmeside efterlader du dig spor også kaldet cookies. Her kan du finde en redegørelse for, hvordan vi anvender der personoplysninger du efterlader, samt hvordan du acceptere eller afviser brugen af cookies.

Formålet med cookies

Vi anvender primært cookies til at indsamle statistiske oplysninger for på den måde at kunne se hvilket indhold vores brugere finder interessant og hvilke tekniske enheder og systemer de anvender. Dette for at forbedre dine bruger- og kundeoplevelser.

Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke hele tiden skal starte forfra. Hjemmesiden kan således bruge cookien til at huske informationer om dine præferencer på hjemmesiden. Og for at hjemmesiden kan huske nogle af de oplysninger, du selv indtaster hver gang.

Vores cookies indeholder eksempelvis informationer om: 

 • Hvilke sider du har kigget på, hvornår og hvor længe.
 • Hvilken browser du bruger f.x. Internet Explorer, Google Crome eller Safari
 • Hvilket styresystem du bruger
 • Hvilken enhed du anvender, f.x. smartphone, tablet eller desktop computer
 • Hvilken webside du kom fra, før du besøgte denne hjemmeside

Oplysningerne som vi modtager herfra kan denne hjemmeside bl.a. bruge til at se, hvorledes du finder informationer på denne hjemmeside – f.eks. om går direkte til en side du kender fra en søgemaskine eller du starter fra forsiden og bevæger dig videre til øvrige sider.

Der er tale om anonyme statistiske oplysninger, som ikke kan føres tilbage til enkeltpersoner.

Oplysningerne kan blive udleveret til denne hjemmeside samarbejdspartnere, f.x. digitale bureauer eller reklamebureauer.

Samtykke til brug af cookies, afvisning af cookies og tilbagekaldelse af samtykke

Første gang du besøger denne hjemmeside, får du vist en informationsboks vedrørende vores brug af cookies. Klikker du videre på siden giver du automatisk dit samtykke til anvendelse af cookies. En cookie er således en kode, der gemmes på din computer. Den kan give oplysninger om din adfærd på internettet eller sikre at en side fungere rent teknisk.

Hvis du derimod ikke ønsker at anvende cookies, skal du blot klikke på ”nej tak til cookies” i informationsbokse. Dette valg husker vi ved at sætte en cookie, så der fremover ikke vil blive anvendt yderligere cookies, når du besøger vores hjemmeside fra samme computer.

Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke eller annullere dit ”nej tak til cookies”, skal du slette dine browserdata under din browsers internetindstillinger. Ved dit næste besøg på vores hjemmeside vil du få vist informationsboksen igen, så du igen får mulighed for at vælge eller fravælge cookies.

Du kan blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies og modtage en advarsel, før du gemmer en cookie. Du kan f.eks. se, hvordan man gør det på www.minecookies.org.

Hvis du vælger at blokere for alle cookies eller sletter eksisterende cookies på din computer, kan du stadig læse tekst på vores hjemmeside, men der kan være funktioner, du ikke kan bruge optimalt, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Privatlivspolitik

HS Tarm A/S er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven forpligtet til at beskytte personoplysninger som behandles om kunder, leverandører, samarbejdspartnere og øvrige fysiske personer, enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber m.v.

I denne privatlivspolitik kan du læse nærmere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger.

Vi prioriterer korrekt og lovlig behandling af personoplysninger højt.

Formål og retsgrundlag for indsamling af personoplysninger

Vi gennemfører som dataansvarlig en række behandlingsaktiviteter, som kræver registrering af personoplysninger om:

 • kunder og kunders medarbejdere,
 • leverandører og leverandørers medarbejdere og

Vi fører internt fortegnelser over vores behandlingsaktiviteter.

Kunder og kunders medarbejdere

Vi indsamler og behandler kun nødvendige personoplysninger. Vi indsamler og behandler kun almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, herudover indgår også oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mailkorrespondance, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration (fakturering, forsendelse, reklamation, brug af webshop m.v.) og gennemførelse af retlige forpligtelser (leveringsforpligtelse ved købsaftale, garantiforpligtelse, m.v.) overfor kunder.

Vi indsamler og behandler også personoplysninger i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter overfor. Vi bestræber os på, at vi kun indsamler de nødvendige personoplysninger for at kunne opnå det markedsføringsformål, som vi har defineret. Vores overordnede markedsføringsaktiviteter omfatter bl.a. udsendelse af nyhedsbrev og anvendelse af cookies på vores hjemmeside. Vi indhenter samtykke fra kunder og kunders medarbejdere ved deres brug af nyhedsbreve og anvendelse af cookies. Se mere herom nedenfor.

Leverandører og leverandørens medarbejdere

Vi indsamler og behandler kun nødvendige personoplysninger. Vi indsamler og behandler kun almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, herudover indgår også oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mailkorrespondance, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration (ordreafgivelse, bogføring af købsfaktura m.v.) og gennemførelse af retlige forpligtelser overfor leverandører (betaling m.v.).

Kedelejere

Vi indsamler og behandler kun nødvendige personoplysninger. Vi indsamler og behandler kun almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, herudover indgår også oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mailkorrespondance, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration (registrering af korrekt garantiperiode, mulighed for at kunne komme i hurtigt kontakt med kedelejer af sikkerhedsmæssige årsager i tilfælde af epidemiske fejl, at kunne komme i kontakt med kedelejer ved arrangering af servicebesøg, at kunne sende kedelejer en servicerapport efter endt besøg m.v.) og gennemførelse af retlige forpligtelser (garantiforpligtelser m.v.) overfor kedelejeren.

Hvor indsamler vi oplysninger fra?

De personoplysninger vi indsamler og behandler, indsamler vi fra de registrerede personer selv.

Videregivelse af personoplysninger

Afhængig af hvilke personoplysninger der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng personoplysningerne indgår i, kan vi videregive personoplysninger til tredjemand.

Vi deler også i en vis udstrækning personoplysninger med leverandører, når det er nødvendigt for opfyldelse af samarbejdets formål.

Vi sikrer os, at vi ved videregivelse af personoplysninger har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse.

Behandlingssikkerhed

Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender i vores forretning. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter, at vi har fastsat retningslinjer og politikker, som vores ansatte skal efterleve. Vi følger op herpå, og vi uddanner vores medarbejdere i passende omfang.

Vores behandlingssikkerhed for personoplysninger omfatter også, at vi sikrer en lovlig behandling, herunder at vi overholder de behandlingsprincipper persondatalovgivningen opsætter, samt at vi sikrer at vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger.

Sletning

De personoplysninger vi indsamler og behandler, sletter vi, når vores behandlingsformål er opfyldt, og vi dermed ikke længere har behov for oplysningerne.

Registreredes rettigheder

De personer vi behandler personoplysninger om, har efter persondatalovgivningen en række rettigheder, som vi respekterer. Rettighederne omfatter:

 • retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger vi behandler
 • retten til at få begrænset af vores behandling af personoplysninger om den registrerede
 • retten til at gøre indsigelse mod behandling samt
 • retten til i visse tilfælde at få oplysninger om sig selv udleveret (dataportabilitet)
 • retten til at trække et samtykke tilbage

Hvis du som registreret vil udnytte dine rettigheder, kan du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

HS Tarm A/S anvender ikke automatiske afgørelser.  

Klage

Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Vores kontaktoplysninger:

HS Tarm A/S

Smedevej 2

6880 Tarm

CVR. nr.: 82857613


Vores databeskyttelsesansvarlige kontaktperson er:

Navn: Hans Martin Sørensen

Telefon: +4597371511

E-mail: hs@hstarm.dk


Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder.

Opdatering af vores privatlivspolitik

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne privatlivspolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger, Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside www.hstarm.dk.

Denne politik er version nr. 1, og er gældende fra den 1. januar 2018.

Nyhedsbreve

Når du tilmelder dig HS Tarm A/S’s nyhedsbreve, beder vi dig om dine kontaktinformationer i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Vi registrerer og bruger oplysningerne til at udsende nyhedsbreve.

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af HS Tarm A/S. Vores fulde kontaktoplysninger er:

HS Tarm A/S

Smedevej 2

6880 Tarm

CVR-nr. 82857613

Tilmeldingsbetingelser

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, bekræfter du samtidig, at du giver samtykke til, at HS Tarm A/S behandler personoplysninger om dig i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du bekræfter samtidig, at du er gjort bekendt med, at det er fuldstændig frivilligt at afgive samtykket, og at det ikke har negative konsekvenser for dig at undlade at give samtykket, andet end at du i så fald ikke vil modtage vores nyhedsbrev.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Herudover anvender vi ikke dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.

Vores it-system indsamler, i anonymiseret form, oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links, samt hvornår e-mailen slettes igen. De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA, accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Activ  

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi er forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Få gode tilbud og gode råd om din varmeløsning!