Varmepumper

Biokedler

Gaskedler

Større anlæg

Lagertanke og beholdere

Radiatorer

Elkedler

Sol

SCOP og virkningsgrad

SCOP står for Seasonal Coefficient Of Performance - som på dansk kan forklares som den sæsonmæssige middelværdi for effektiviteten, og er således middelværdien af COP-værdierne for varmepumpen gennem en sæson.

Varmepumpen bruger strøm for at drive først og fremmest kompressoren. For hver kWh strøm varmepumpen bruger flytter den en vis energimængde fra udeluften til huset. COP er forholdet mellem den mængde energi (kWh) varmepumpen flytter og den mængde strøm, som den bruger til processen.

Hvis COP fx er 4, så bruger varmepumpen 1 kWh strøm for at flytte 4 kWh energi ind i huset.

COP-værdiernes størrelse afhænger af flere ting, men først og fremmest af forskellem mellem udeluftens temperatur og den temperatur vandet i varmesystemet skal have. Dette betyder - uanset hvilket varmeanlæg man har - at COP-værdierne er størst om sommeren og mindst om vinteren.

Når man vil sammenligne SCOP-værdier for forskellige varmepumper, er det derfor særdeles vigtigt at sikre sig, at værdierne er opgivet for de samme betingelser.

Typisk vil man se SCOP-værdier opgivet for henholdsvis 55 °C og 35 °C, og der er væsentlig forskel på disse værdier. Derfor vil en sammenligning mellem SCOP-værdi for en varmepumpe opgivet ved 55 °C og en opgivet ved 35 °C ikke give en "retfærdig" sammenligning.

Hvad er virkningsgrad for en varmepumpe?

I forbindelse med de lovpligtige oplysninger, som skal stilles til rådighed for offentligheden, når man sælger varmepumper, findes bl.a. opgivet en virkningsgrad for henholdsvis mellemklima, koldere klima og varmere klima.

Denne virkningsgrad skal opgives i forhold til forbrug af primær-energi.

En varmepumpe bruger jo strøm, men strøm er produceret på forskellige måder rundt omkring i Europa. Til at producere denne strøm er der ofte forbrugt en anden energikilde fx olie eller gas. Her bliver primær-energien så forbruget af olie eller gas.

I EU har man vurderet, at virkningsgraden for produktion af strøm i gennemsnit er 40 %, altså der skal bruges 2,5 kWh primær-energi (fx olie eller gas) for at producere 1 kWh strøm.

Dette betyder, at selv om varmepumpen har en SCOP på fx 4 - altså forbruger 1 kWh strøm for at flytte 4 kWh energi ind i huset - så vil virkningsgraden i forhold til forbruget af primær-energi være 2,5 gange dårligere.

Virkningsgrader angives i %. SCOP = 4 svarer således til 400 %, som omregnet til primær-energi bliver 400/2,5 = 160%

Har du brug for rådgivning?

Find forhandler
Gå til Teknisk viden
Få gode tilbud og gode råd om din varmeløsning!