Varmepumper

Biokedler

Gaskedler

Større anlæg

Lagertanke og beholdere

Radiatorer

Elkedler

Sol

Lagertanke og beholdere

Lagertanke anvendes oftest i biokedelanlæg og større varmepumpeanlæg.

Installationen af håndfyrede biokedler (fastbrændselskedlerne i vores program) kræver anvendelsen af en lagertank af en passende størrelse. Dette er både med til at sikre overholdelse af lovgivningen på området, og dermed en virkningsgrad og et emissionsniveau som angivet i kedlens godkendelse, men lige så vel en fornuftig komfort for brugeren af anlægget.

Installation af lagertanke på automatisk fyrede biokedler (træpillekedlerne i vores program) er ikke så udbredt i Danmark, som i resten af Europa, hvor det nærmest er reglen og ikke undtagelsen. Lagertanke kan være med til at sikre en jævn og kontinuert varmeforsyning, samtidig med at spidsbelastninger ikke giver "huller" i varmeforsyningen.

Lagertanke anvendes også på større varmepumpeanlæg, hvor de afhjælper for mange start/stop på varmepumpen. I øvrigt anbefales det altid at anvende et mindre lager - vi kalder disse buffertanke - på alle varmepumpeinstallationer, hvor der er et vandbåret varmesystem. Dette sikrer ikke kun mod mange start/stop og risikoen for unødige driftsstop, men er også en stor hjælp når varmepumpen skal afrime fordamperen i udedelen.

Langt de fleste varmesystemer indeholder også en brugsvandsforsyning. Dette er ofte beholderløsninger, idet kalkproblemer i det danske drikkevand besværliggør anvendelse af varmevekslere mange steder.

Den nødvendige størrelse til det specifikke varmeanlæg er altid et spørgsmål om individuel tilpasning i forhold til det aktuelle varmtvandsbehov.


VBF-G 50H

VBF-G 50H

BS 120

BS 120

BS 160

BS 160

EAS 120/150/200

EAS 120/150/200

EAS 300/400/500

EAS 300/400/500

EAS-W 300

EAS-W 300

ESA-W 380

ESA-W 380

EAS-W 470

EAS-W 470

Aqua S. Compact elpatron

Aqua S. Compact elpatron

Aqua S. Compact spiral

Aqua S. Compact spiral

Aqua S. Compact kombi

Aqua S. Compact kombi

VVB120

VVB120

PSW 100

PSW 100

PSW 300

PSW 300

PSW 500

PSW 500

Buffertank 55 liter

Buffertank 55 liter

BUF15

BUF15

PSS 100

PSS 100

PSS 300

PSS 300

O 800

O 800

O 1000

O 1000

O 1500

O 1500

BS 800

BS 800

BS 1000

BS 1000

SSB

SSB

Få gode tilbud og gode råd om din varmeløsning!