Varmepumper

Biokedler

Gaskedler

Større anlæg

Lagertanke og beholdere

Radiatorer

Elkedler

Sol

Vedvarende energi med HS Tarm

Boligopvarmning er en væsentlig andel af vores samlede energiforbrug, og det er derfor selvfølgelig vigtigt, at miljøbelastningen fra denne bliver så lille som muligt. HS Tarm A/S fører derfor en række produkter, som - ved at udnytte kilder til vedvarende energi - hjælper til med den fælles opgave det er at forbedre miljøet.

Vedvarende energi kan fx. være at fyre med et brændefyr/brændekedel.Eller det kan være at opvarme boligen med en moderne og effektiv træpillekedel. Træet, som brændes af, erstattes af nye træer i skoven, som fremtidige generationer kan udnytte til endnu mere vedvarende energi.

Med biomasseløsningerne kan olie- eller gaskedlen udskiftes uden at det går ud over varmekomforten i boligen.

Vedvarende energi kan også komme mere direkte fra solens varme, hvor solen opvarmer luften og jorden. Dette udnyttes i varmepumperne, hvad enten det drejer sig om en luft/luft, luft/vand eller jordvarmepumpe.

Ved varmepumpeløsningerne er udfordringen ofte, at boligen ikke er egnet til opvarmning med disse varekilder. Det vil ofte være nødvendigt at foretage større eller mindre ændringer af varmesystemet, og lige så ofte forbedre/forøge isoleringen.

Overgangen fra fx en oliekedel til et vedvarende energianlæg behøver dog ikke tages på én gang. Er boligen ikke umiddelbart egnet til et fuldstændigt skifte til en varmepumpe, fordi varmesystemet ikke er designet til lave fremløbstemperaturer og/eller isoleringen ikke er tilstrækkelig, kan man lade oliekedlen stå og supplere den med en mindre varmepumpe. På denne måde kan man nøjes med at bruge oliekedlen, når det virkelig er nødvendigt, og ofte spare mellem 50 og 75 % af olieforbruget. Den årlige omkostning til opvarmningen vil ofte falde med mere end 30 %.

Overstiger varmeproduktionen med varmepumpen mere end 50 % af boligens behov, vil boligens status i BBR kunne ændres til elbaseret opvarmning. Denne ændring giver adgang til en rabat på elregningen på 62,5 øre pr. kWh for forbruget over 4000 kWh.

Få gode tilbud og gode råd om din varmeløsning!