Varmepumper

Varmepumperne er i de seneste 10 år kommet tilbage på det danske marked.

De var ellers allerede i brug i 1980'erne, hvor også HS leverede produkter til det danske marked.

Men da elpriserne steg, blev disse anlæg for dyre i drift, og løsningerne forsvandt igen fra markedet.

I mellemtiden er elpriserne ikke faldet. Til gængæld er varmepumperne blevet betydeligt mere effektive, og oliepriserne er steget.

Siden 1980'erne er varmeanlæggene blevet bedre, gulvvarme er blevet meget udbredt, isoleringskravene i nybyggeri er steget betydeligt.

Alt sammen med til at bane vejen for re-introduktionen af denne teknologi på det danske marked, ja faktisk overalt i Europa.

Vindmøller med CO2-fri elproduktion og tilskudsordninger for opvarmning med el har også været med til at fremme disse produkter.

I stifinderen til venstre har vi lavet en underopdeling i teknologi-grupperne: Luft/vand, Luft/luft og Jordvarme.

Inden for hver gruppe er de "levende" produkter placeret øverst. De er markeret med en lille stjerne (*).

Under produktbilledet har vi angivet, hvornår produktet kom i vores program, samt hvis produktet er udgået, hvornår det udgik.

I fanerne over hvert produkt findes relevante dokumenter såsom manualer, reservedelstegninger osv.