Varmepumper

Biokedler

Gaskedler

Større anlæg

Lagertanke og beholdere

Radiatorer

Elkedler

Sol

Kvalitet og Miljø

Igennem en aktiv og målrettet indsats vil HS Tarm A/S til enhver tid bestræbe sig på at leve op til relevante lovgivningskrav og andre krav, der måtte blive stillet inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

Vort kvalitets- og miljøledelsessystem er opbygget på grundlag af DS/EN ISO-9001 i kvalitetsledelse, certificeret i 1991, hvilket skal sikre at HS Tarm A/S opfylder kundernes, myndighedernes og vore egne krav til kvalitet.

Få gode tilbud og gode råd om din varmeløsning!