Her er TPK HS20 vist med et 200 liter Kompakt magasin. I denne løsning er brænderen skjult inde i magasinet. Andre kan vælges.

TPK HS20 tilhører den nye generation af træpillekedler fra HS Tarm A/S.

Ydelse: 6,5 - 22 kW

Det betyder bl.a., at vi til denne kedel tilbyder en masse ekstraudstyr:

 • Iltstyring
 • Automatisk askudtag
 • Automatisk brænderrens (trykluftsrens)
 • Varmekredsstyring
 • Lagertanksstyring
 • Ekstern påfyldning af siloen
 • Fjernstyring (via ledningsforbundet rumpanel)
 • Rumtemperaturkompensering
 • Opkobling til internettet via LAN-kabel eller WiFi
 • Fjernstyring via APP på telefonen

Med kedlen følger:

 • Driftsklar brænder
 • Svingbeslag til brænderen
 • Motor og udløbsenhed til fremføringssystemet af brændsel
 • Automatisk rens af kedlens varmeveksler
 • Udetemperaturføler
 • Temperaturføler til brugsvandstank
 • Styring som er forberedt for tilslutning af ekstraudstyret

Husk at siloen til kedlen vælges separat. Med siloen følger resten af fremføringssystemet (rør og snegl).