HUSK: minimum 2.000 liter lagertank.

Solo Innova 30 LC MK2 tilhører vores nyeste serie af moderne, miljørigtige og energieffektive fastbrændselskedler.

Det betyder bl.a., at vi til denne kedel tilbyder en masse ekstraudstyr:

  • Varmekredsstyring
  • Lagertanksstyring
  • Fjernstyring (via ledningsforbundet rumpanel)
  • Rumtemperaturkompensering af varmekredse
  • Opkobling til internettet via LAN-kabel eller WiFi
  • Fjernstyring via APP på telefonen

Med kedlen følger:

  • Udetemperaturføler
  • Temperaturføler til brugsvandstank
  • Temperaturfølere til lagertanke
  • Styring som er forberedt for tilslutning af ekstraudstyret

Ydelse: 32 kW

Brændsel: 50 cm skovtræ

Kedlen skal installeres med lagertank.