Varmepumper

Biokedler

Gaskedler

Større anlæg

Lagertanke og beholdere

Radiatorer

Elkedler

Sol

Sådan indstiller du komforttemperatur

For at opnå den bedste driftsøkonomi - først og fremmest med varmepumper - styres fremløbstemperaturen til varmeanlægget i forhold til den aktuelle udetemperatur.

Til dette formål anvendes varmekurverne, der beskriver sammenhængen mellem udetemperaturen og fremløbstemperaturen. Jo koldere udenfor, jo varmere fremløbstemperatur.

For radiatorsystemer kræves traditionelt højere fremløbstemperaturer end ved gulvvarmesystemer -
altså der vælges en højere værdi for varmekurven ved radiatorsystemer end ved gulvvarmesystemer.

Indstilling af den bedste varmekurve for et aktuelt hus
kræver lidt tid, og lidt tilpasninger hen over den første
fyringssæson kan blive nødvendige.

Her er et par tips:

  • Hvis rumtemperaturen stiger, når udetemperaturen falder, er der valgt en for høj værdi for varmekurven.
  • Hvis rumtemperaturen falder, når udetemperaturen falder, er der valgt for lille en værdi for varmekurven.
  • Hvis rumtemperaturen er tilpas, når udetemperaturen er lav (frostvejr), men rumtemperaturen er for lav, når det er varmere vejr, anbefales det at vælge en mindre værdi for varmekurven, og derefter foretage en Parallelforskydning af varmekurven.

En parallelforskydning af varmekurven hænger sammen med indstillingen af Komforttemperaturen.

I styringerne er komforttemperaturen den teoretiske rumtemperatur, der vil opnås i huset ved alle udetemperaturer, fordi fremløbstemperaturen ændres efter udetemperaturen - altså jo koldere det er udenfor, jo varmere vil fremløbstemperaturen blive. Dermed bringes der mere energi ind i huset, når det er koldere udenfor.

Men det passer kun, hvis der er valgt en passende varmekurve til huset.

Komforttemperaturen er som standard ofte sat til 20 °C (altså rumtemperaturen). Hvis der ønskes en højere rumtemperatur, ændres den indstillede komforttemperatur fx + 1 °C, så der nu står 21 °C for komforttemperaturen.

Herved parallelforskydes varmekurven således at fremløbstemperaturen stiger ca. 3 °C for alle udetemperaturer - altså ca. 3 °C højere fremløbstemperatur for hver grad komforttemperaturen hæves.

Hvis komforttemperaturen hæves for meget (større end 23 °C) vil det betyde en kraftig forhøjet varmepris - især for varmepumper, idet man risikerer at bruge elpatronen (direkte elvarme) alt for meget.

Dette kan selvfølgelig være nødvendigt, hvis man ikke kan holde varmen i huset, men så er konsekvensen altså en dårligere varmeøkonomi end forventet.

Har du brug for rådgivning?

Find forhandler
Gå til Teknisk viden
Få gode tilbud og gode råd om din varmeløsning!