Prisme KOMBI

Prisme KOMBI 100 og 145 liter var i programmet fra foråret 2013 til foråret 2017.