Her er TPK HS35 vist uden magasin. Der kan vælges forskellige magasiner efter behov.

TPK HS35 tilhører den nye generation af træpillekedler fra HS Tarm A/S.

Ydelse: 10 - 35 kW

Det betyder bl.a., at vi til denne kedel tilbyder en masse ekstraudstyr:

 • Iltstyring
 • Automatisk askudtag
 • Automatisk brænderrens (trykluftsrens)
 • Varmekredsstyring
 • Fjernstyring (via ledningsforbundet rumpanel)
 • Rumtemperaturkompensering
 • Opkobling til internettet via LAN-kabel eller WiFi
 • Fjernstyring via APP på telefonen

Med kedlen følger:

 • Driftklar brænder
 • Svingbeslag til brænderen
 • Røggassuger
 • Motor og udløbsenhed til fremføringssystemet
 • Automatisk rens af kedlens varmeveksler
 • Udetemperaturføler
 • Temperaturføler til brugsvandstank
 • Styring som er forberedt for tilslutning af ekstraudstyret

Husk at siloen til kedlen vælges separat. Med siloen følger resten af fremføringssystemet (rør og snegl).