Varmepumper

Biokedler

Gaskedler

Større anlæg

Lagertanke og beholdere

Radiatorer

Elkedler

Sol

Virkningsgrader og nedre og øvre brændværdi

Med indførelsen af energimærkningskravene er man gået væk fra at definere virkningsgraden ud fra den nedre brændværdi, hvor man for kondenserende kedler kunne se virkningsgrader større end 100 %.

Det betyder, at de virkningsgrader, som er opgivet på ERP-databladene ikke direkte kan sammenlignes med de tidligere kendte virkningsgrader.

Virkningsgraderne opgivet på ERP-databladene er nemlig beregnet ud fra øvre brændværdi, og kan således maksimalt være 100 %.

Hvis man har brug for at kende virkningsgraden for et produkt ved nedre brændværdi, kan følgende tilnærmelser anvendes:

Gaskedler:

Virkningsgrad (nedre brændværdi) = Virkningsgrad (øvre brændværdi) x 1,106

Oliekedler:

Virkningsgrad (nedre brændværdi) = Virkningsgrad (øvre brændværdi) x 1,066

Biokedler:

Virkningsgrad (nedre brændværdi) = Virkningsgrad (øvre brændværdi) x 1,068

Har du brug for rådgivning?

Find forhandler
Gå til Teknisk viden
Få gode tilbud og gode råd om din varmeløsning!