PF

PF 3 kom i programmet i maj 2000 og blev taget ud af programmet i marts 2004.

PF 50 kom i programmet i september 1995 og blev taget ud af programmet i maj 2000.