Varmepumper

Biokedler

Gaskedler

Større anlæg

Lagertanke og beholdere

Radiatorer

Elkedler

Sol

Krav til aftræk/skorsten

Aftrækket eller skorstenens dimensionering, placering og tilbehør er med de moderne biomassekedlers lave røggastemperaturer blevet en endnu vigtigere del af kedelinstallationen end tidligere. Ligeledes er de moderne kedlers tænding følsom over for skorstenens dimensionering. Kolde skorsten og skorsten med for store lysninger fungerer således ikke korrekt sammen med disse kedler. For eventuelt at udnytte en eksisterende muret skorsten kan der indsættes en foring.

Skorstenen skal passe til kedlen. Tidligere kunne man foretage tilpasninger i kedlernes afkøling af røggasserne afhængigt af de aktuelle skorstensforhold. Dette kan man ikke mere, idet kedlerne i dag skal opfylde Bygningsreglementets krav til virkningsgrad. Det vil sige, at de skal installeres og idriftsættes i samme udførelse, som de er testet og godkendt ved.

Ydermere betyder de lave røggastemperaturer, at røggasserne ofte kondenserer i skorstenen. Således skal skorstenen være udført i materialer, der er modstandsdygtige over for fugt og korrosion. Skorstenens placering og højde i forhold til tilstødende bygninger, tagflader, omkringstående træer osv. har stor betydning for kedlernes drift. Nedslag i skorstenene skal i videst muligt omfang undgås. Ligeledes har vindpåvirkning af skorstenene stor indflydelse på trækket i skorstenen. Derfor skal biomassekedler installeres med trækstabilisatorer, der sikrer et konstant træk i skorstenen. Men disse kan ikke afhjælpe problemerne med nedslag - derfor sikres der bedst mod dette ved altid at lade skorstenens udløb være over ryggen på taget (over kip).

Også aftrækkene til moderne oliekedler skal være specielt egnede til formålet. Da oliekedler skal have meget høje virkningsgrader, bliver også røggastemperaturene meget lave. Dette kræver aftræk som tåler fugt. Hvis denne type kedler installeres på gamle skorsten, vil det føre til store fugtproblemer med angreb af skimmelsvamp til følge.

Har du brug for rådgivning?

Find forhandler
Gå til Teknisk viden
Få gode tilbud og gode råd om din varmeløsning!