Block Alezio-3 S V200 fås både med el-backup og som hybrid version.

Block Alezio-3 S V200 med integreret 55 liter buffertank

Block Alezio-3 S V200 serien fås i 3 forskellige ydelser: 6, 11 eller 16 kW.

Indedelen har samme byggemål til alle 3 modeller, mens udedelene er forskellige. Udedelen til 6 kW modellen har et blæsermodul og er udstyret med en Twin Rotary kompressor, mens 11 og 16 kW udedelene har 2 blæsermoduler og er udstyret med en Scroll kompressor.

Al rørføring er opad på indedelene, hvilket gør de kan placeres helt mod væggen.

Alle modellerne modulerer mellem 30 - 100 % ydelse, hvilket giver længere driftsperioder for kompressoren, og dermed færre starter.

SCOP værdien er op til 3,73 ved radiatoranlæg, og helt op til 4,48 på gulvvarmeanlæg.

Alle modeller er udstyret med en integreret 177 liter varmtvandsbeholder.

Alle modeller er udstyret med vejrkompensering, dvs. fremløbstemperaturen til varmeanlægget varierer efter udendørstemperaturen (behovet).

Ligeledes er alle modeller forberedt for Smart-Grid funktion (styring efter strømpriser), og er dermed klar, når denne funktion indføres i Danmark.

De 3 størrelser fås med enten el-backup (E-versioner) eller som hybrid (H-versioner).

Hybridanlæg er kombinationer af forskellige varmekilder. Alezio-3 S V200 varmepumperne i hybridversioner kan indgå i anlæg i kombination med et af vores andre produkter fra henholdvis gas- og olie- eller biomassekedlerne, eller de kan indgå i anlæg, hvor den eksisterende varmekilde fortsat udnyttes til spidsbelastninger.

Som noget nyt tilbydes nu en integreret buffertank på 55 liter. Totalhøjden for denne opstilling er 2 meter.